مسعود میرزاده بازنشسته امتحانات اموزش و پرورش بزمان در سال 98
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

اميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله


اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان


اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان» تازه ها

اميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله


اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان


اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان» مرتبط ها

» نظرسنجی

» اخبار

تاریخ انتشار : 1401/10/23

اميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه

هرکسی به یاد اخرت باشد  برای حساب رسی قیامت  کار کند قناعت کند ازخدا راضی باشد

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/14

سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش

سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/14

سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش

سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/14

سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش

سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله

سلام بر سردار دل ها سلام  بر حاج قاسم  فرمامده دلاور اسلام بنده پاک خدا با شهدای صد  دراسلام 

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان

اقای نارویی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان  مسعود میرزاده  اقای راموز کا شناس سنجش و ارزشیابیقبلی اموزش و پ ورش بزمان  مسعود همکار اقای راموز  هستیم سلام بر شهدای اسلام

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان

اقای نارویی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان  مسعود میرزاده  اقای راموز کا شناس سنجش و ارزشیابیقبلی اموزش و پ ورش بزمان  مسعود همکار اقای راموز  هستیم سلام بر شهدای اسلام

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان

اقای نارویی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان  مسعود میرزاده  اقای راموز کا شناس سنجش و ارزشیابیقبلی اموزش و پ ورش بزمان  مسعود همکار اقای راموز  هستیم سلام بر شهدای اسلام

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

سالروز شهادت سردا ر اسلام حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد مسعود

سالروز شهادت سردار رشید اسلام  حاج قاسم سلیمانی و همراه هانش  تسلیت به ملت ایران مردم کرمان میرزاده هزارانسلامبر حاج قاسم فرمانده دلاور و پیروز  لشکر 41ثارالله کرمان تسلیت  می گوییم  میرزاده

:: ادامه خبر

 

تاریخ انتشار : 1401/10/13

سالروز شهادت سردار رشید اسلام فرمانده دلاور محور مقاومت تسلیت می گوییم

سالروز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی تسلیت  می گوییم  با شهدای صدر اسلاماحد بدرخیبر نهروان صفین شهدای کربلای امام حسین محشور گردد انشالله میرزاده  فرمانده لشکر پیروز 41 ثارالله

:: ادامه خبر

 


     » اخبار »» بیشتر
 
 » سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

» جزئیات

 
 
 » سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

» جزئیات

 
 
 » سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا دخت نبی مگرم اسلام تبریک می گوییممسعود بازنشسته اموزش و پروذش منطقه بزمان در سال 98 بازنشسته همکار اقای نارویی و جان محمد راموز کارشناس بیشین اداره اموزسو پرورشبزماناقای دادالله اربابی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزس وپرورش بزمان

» جزئیات

 
 
 » اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان


اقای نارویی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان  مسعود میرزاده  اقای راموز کا شناس سنجش و ارزشیابیقبلی اموزش و پ ورش بزمان  مسعود همکار اقای راموز  هستیم سلام بر شهدای اسلام

» جزئیات

 
 
 » اقای نارویی کارشناسسنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان


اقای نارویی کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره اموزش و پرورش بزمان  مسعود میرزاده  اقای راموز کا شناس سنجش و ارزشیابیقبلی اموزش و پ ورش بزمان  مسعود همکار اقای راموز  هستیم سلام بر شهدای اسلام

» جزئیات

 

  1  2


     » اخبار »» بیشتراميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه
هرکسی به یاد اخرت باشد  برای حساب رسی قیامت  کار کند قناعت کند ازخدا راضی باشد

اميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش


سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله» اميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه
» سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
» سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
» سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
» سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله


پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهاميرالمومنين (ع): قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. حکمت41 نهج‌البلاغه
سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
سالروز میلاد حضرت زهرا عله اسلام تبریک و روز زن میرزاده مسعود بازنشسته اموزس و پرورش
سالروز شهادت فرمانده دلاور و محور مقاومت تسلیت لشکر پیر. ز ثارالله


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.